Europees Hof van Justitie: verval van niet tijdig opgenomen vakantiedagen niet meer vanzelfsprekend – uitgebreide informatieplicht voor de werkgever!

 

Het Europese Hof van Justitie heeft vorige maand in een baanbrekende uitspraak bepaald dat onder omstandigheden de door een werknemer niet tijdig opgenomen vakantiedagen niet meer automatisch vervallen. 

Zowel de Nederlandse als de Duitse wetgeving (en ook wetgeving van andere landen binnen de EU) hebben regelingen die bepalen dat (wettelijke) vakantiedagen na verloop van een aantal maanden kunnen vervallen. In Nederland bijvoorbeeld vervallen op grond van art. 7:640a BW de wettelijke vakantiedagen na verloop van 6 maanden. Dit betekent dat als een werknemer bij een fulltime dienstverband 20 wettelijke vakantiedagen in 2018 heeft opgebouwd, deze vakantiedagen per 1 juli 2019 vervallen. Een soortgelijke bepaling in de Duitse wetgeving (§ 7 III BUrlG) regelt dat de vakantiedagen aan het einde van het kalenderjaar of uiterlijk na afloop van 3 maanden in het daaropvolgende jaar komen te vervallen.

 

Maar zijn de vervaltermijnen überhaupt rechtsgeldig?

Volgens het Europees Hof van Justitie niet zo maar. Volgens het Hof is een vervaltermijn alleen dan toegelaten en in lijn met Europese recht, indien de werkgever de werknemer écht en daadwerkelijk de mogelijkheid biedt om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon tijdig op te nemen.

Dit is dan alleen het geval als de werkgever de werknemer:

  • voor verval tijdig en op precieze wijze informeert/waarschuwt dat hij zijn niet opgenomen vakantiedagen zal verliezen, en;
  • direct vraagt zijn vakantiedagen op te nemen.

Het Hof heeft de werkgever dus een verregaande informatieplicht opgelegd. Komt de werkgever deze verplichting niet na, kunnen werknemers de als vervallen geachte vakantiedagen terugvorderen.

De uitspraak van het Hof heeft niet alleen werking voor de toekomst. In de zaak die voor het Hof speelde, ging het over vermeend vervallen vakantiedagen die in 2012 en 2013 waren opgebouwd. Dit kan dus betekenen dat werknemers ook hun vervallen vakantiedagen uit de vorige jaren nog terug kunnen vorderen.

 

LegalLink adviseert werkgevers:

Informeer je werknemers tijdig en uitgebreid over het verval van hun vakantiedagen en bied je werknemers ook de mogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen. Doe dit bij voorkeur schriftelijk en laat je werknemers voor ontvangst tekenen.

Heb je werknemers in een ander land binnen de EU in dienst, bijvoorbeeld in Duitsland? Informeer ook hier tijdig uw werknemers en – indien nodig – vraag ze om op tijd hun vakantiedagen op te nemen. In dit geval is het ook aan te raden om bestaande arbeidsovereenkomsten aan te passen en hierin een duidelijk onderscheid te maken tussen de wettelijke vakantiedagen (die primair zullen worden opgenomen) en de bovenwettelijke vakantiedagen die wel nog kunnen vervallen.

 

Heb je nog meer vragen over vakantiedagen of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben gespecialiseerd zowel in het Duits als in het Nederlands arbeidsrecht en kan jullie met jullie vraagstukken verder helpen.

Patrick@legallink.eu / tel: 0624355737