Nieuw Corona-hulppakket voor Duitse bedrijven en werknemers

 

De Duitse regering heeft besloten tot een hogere uitkering in geval van arbeidstijdverkorting en een verlenging van de duur van een WW-uitkering. Bovendien wordt de BTW voor de horeca-sector verlaagd.

 

Arbeidstijdverkorting:

Werknemers met arbeidstijdverkorting kunnen vanaf 1 mei tot het einde van het jaar meer erbij verdienen. Daarnaast zal de arbeidstijdverkorting tijdelijk worden verhoogd: Gestaffeld volgens de duur van de arbeidstijdverkorting moet het worden verhoogd tot 80 procent en voor ouders tot 87 procent. Dienovereenkomstig zal 70 of 77 procent van de winstderving worden betaald vanaf de vierde maand van de arbeidstijdverkorting, en 80 of 87 procent vanaf de zevende maand. Momenteel betaalt de Bundesagentur für Arbeit 60 resp. 67 procent van het loonverlies als gevolg van de arbeidstijdverkorting.

 

Economische hulp:

De Regering had al eerder besloten tot miljardensteunprogramma’s voor de economie om banen en bedrijven te redden. Nu wordt aangekondigd dat er – indien nodig – verdere verbeteringen aangebracht zal worden.

Voor kleine en middelgrote ondernemingen is nu al een belastingverlichting gepland – om de liquiditeit veilig te stellen. De verwachte verliezen kunnen door de ondernemingen worden gecompenseerd met de reeds voor 2019 verrichte fiscale vooruitbetalingen.

 

Gastronomie:

De gastronomische sector verliest momenteel een groot deel van zijn inkomsten. Om deze reden zullen deze bedrijven nu belastingverlichting krijgen. Volgens het besluit van de regering zal de BTW voor maaltijden in de gastronomische sector gedurende een beperkte periode van 1 juli tot 30 juni 2021 worden verlaagd tot het verlaagde belastingtarief van zeven procent in plaats van 19 procent.

 

Werkloosheidsuitkeringen:

De economie is in grote delen tot stilstand gekomen door de beperkingen, de orders en de verkoop zijn in veel bedrijven ingestort. Dit heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt, waar momenteel nauwelijks nieuwe banen worden aangeboden. Daarom wordt de duur van de WW-uitkering (Arbeitslosengeld I) verlngd met een periode van 3 maanden voor degenen wies WW-uitkering  in de periode tussen 1 mei en 31 december 2020 zoude eindigen.

 

Ik volg regelmatig voor Nederlandse ondernemers met zaken/bedrijven in Duitsland de ontwikkelingen in Duitsland. Voor meer informatie en vragen, gewoon bellen of mailen: patrick@legallink.eu +31 (6) 24 35 57 37