Zo ben je goed voorbereid op een gesprek met een advocaat!

Heb je een geschil/conflict met een Duitse partij en kun je dit probleem niet meer alleen oplossen? Of heb je een dagvaarding van een Duitse rechtbank ontvangen?

Dan kan ik je als Duitse advocaat verder helpen en je zelf een gratis eerste beoordeling over jouw geschil/rechtszaak geven.

 

Of wil je juist juridische problemen voorkomen en advies inwinnen over een toekomstige samenwerking met een Duitse zakenpartner/werknemer en jouw bestaande contracten laten checken of nieuwe contracten door mij laten opstellen?

Ook geen probleem.

 

Neem gewoon met ons op via onze website of bel/mail ons direct om een (virtuele) afspraak in te plannen om de verdere stappen te bespreken.

In het eerste gesprek met mij kun je dan met mij de belangrijkste punten voor de verdere gang van zaken bespreken: Je beschrijft waarover het gaat, waar je tegenaan loopt, wat jouw juridisch probleem is. Ik informeer je dan over jouw rechtspositie en de mogelijke oplossingen en mogelijk alvast over een verdere strategie voor jouw zaak. Bovendien kan ik op navraag je al een inschatting geven over de kosten die ermee gemoeid zijn.

 

Met een goede voorbereiding op dit eerste gesprek van jouw kant kan ik je helpen om de samenwerking met mij tot een succes te maken.

 

  1. Een afspraak plannen

Bel (06 24355737) of mail (patrick@legallink.eu) me gewoon.

Beschrijf in jouw mail of tijdens ons eerste telefonisch overleg waarover het gaat. Zo kunnen wij gelijk inschatten of jouw probleem/verzoek binnen mijn expertise valt en jij zich op de juiste plaats bevindt.

 

  1. Aarzel niet te lang

Vooral bij geschillen met Duitse werkgevers/werknemers of verhuurders/huurders, maar ook in gerechtelijke procedures in Duitsland kunnen de (soms fatale) termijnen voor een reactie best kort zijn en bij een te late reactie te zijn verstreken – dan wordt het voor ons al moeilijker om iets voor jou te doen.

 

  1. Feiten verzamelen

Noteer in kernpunten waar je verzoek/opdracht over gaat. Dit zorgt ervoor dat je niets vergeet tijdens ons gesprek: Wat is er gebeurd en wanneer? Hoe is het zover gekomen? Wie is er bij betrokken? Wat wil je precies bereiken?  Hoe meer informatie, hoe beter. Ik filter dan de relevante feiten voor jou.

 

  1. Documenten verzamelen

Verzamel alle documenten die betrekking hebben op jouw verzoek/geschil enz., zoals brieven, contracten of memo’s. Schrijf op als je ze hebt ontvangen of verzonden. Stuur ook de enveloppen mee, want de datum van de poststempel van gerechtspost uit Duitsland kan ook belangrijk zijn. Het is beter om te veel dan te weinig documenten door te sturen, wij kunnen dan beslissen welke van hen belangrijk zijn.

 

  1. Gegevens tegenpartij, bewijzen en lijst van getuigen

Met wie heb je een probleem? Verzamel alvast alle bewijsstukken die je feiten kunnen bevestigen. Kan iemand getuigen wat er is gebeurd? Stel een lijst van hun adressen op.

 

  1. Stel een doel

Tijdens het gesprek zal ik samen met jouw bedenken, wat jij wilt en kunt bereiken. Denk na voor het overleg: Is het voor jou belangrijk om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen? Of om je tegenstander voor de rechter te brengen? Of wil je juist een gerechtelijke procedure in Duitsland voorkomen? Wat is jouw onderhandelingsmarge? Enz.

 

  1. Stuur de gegevens van jouw rechtsbijstandverzekering mee

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kan ik jouw zaak uiteraard ook in behandeling nemen. Voorwaarde hiervoor is dat jouw verzekeringsmaatschappij dekking verleent voor de kosten voor mijn advies en verdere optreden. Maak het beste alvast melding en geef mij de verzekeringsnummer en andere gegevens door zodat ik dan de administratieve/bureaucratische werkzaamheden met jouw verzekering kan regelen.

 

Neem gerust contact op met mij op. Bellen, mailen en appen kan altijd.

Ik verheug me op een kennismaking.

 

Patrick Link | 06 24355737 | patrick@legallink.eu