Duits arbeidsrecht in het kort – De grootste misvattingen over ziekteverlof van Duitse werknemers

“Gele kaart? Ik heb het pas nodig vanaf de derde dag”

Allereerst in het algemeen: De “gele kaart”, het bewijs van arbeidsongeschiktheid, is in Duitsland vooral belangrijk om tijdens het ziekteverlof van de arbeidsplicht te worden ontheven en het loon door te betalen. Werknemers zijn verplicht te melden dat zij ziek zijn en niet kunnen werken en aan te geven hoe lang zij verwachten afwezig te zijn. Werknemers kunnen dit het beste doen voordat zij hun reguliere werktijd beginnen en de arts bezoeken. In de regel is de juiste persoon om contact op te nemen de baas of de personeelsafdeling. Als de arbeidsongeschiktheid langer dan drie dagen duurt, moet de werknemer een ziekmelding indienen, die uiterlijk de volgende werkdag bij de baas moet zijn, tenzij in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld op donderdag ziek is, zaterdag de derde ziektedag is. Het certificaat moet uiterlijk de volgende maandag op het bureau van de baas liggen. Overigens kunnen werkgevers het bewijs van arbeidsongeschiktheid ook eerder eisen.

Het goede is dat het papierwerk van vroeger, toen men een kopie nodig had voor elk van de ziektekostenverzekeraars, de werkgever en de eigen documenten, binnenkort tot het verleden zal behoren. Sinds januari is het attest van de ziekteverzekering, dat u vroeger zelf moest doorsturen, niet meer nodig. Nu wordt de ziektekostenverzekeraar digitaal door de arts geïnformeerd over het ziekteverlof. De zorgverzekeraar verstrekt wederom de relevante informatie dan rechtstreeks aan de toezichthouder.

“Ziek op vakantie? Dan zijn de vrije dagen ook weg.”

De wet is toch niet zo gemeen voor de werknemer. Als een werknemer ziek is, vervallen zijn/haar vakantiedagen ook niet, maar hij/zij moet zich wel officieel ziek hebben gemeld bij de werkgever. Wat niet kan, is de verlofdagen zomaar bij de vakantie optellen zonder overleg met de baas.

Als een werknemer echter langere tijd niet kan werken, kan het wettelijk verlof volledig vervallen; in dat geval bedraagt de termijn 15 maanden – te rekenen vanaf het einde van het desbetreffende verlofjaar.

“Als mijn kind ziek is, moet ik verlof opnemen.”

Nee. De zorgplicht van de ouders gaat boven de arbeidsplicht. Tenminste als het een relatief onbeduidende hoeveelheid tijd is. De wetgever heeft niet gespecificeerd om hoeveel dagen het precies gaat. Het kan echter vijf of zelfs tien dagen zijn als het te verzorgen kind jonger is dan twaalf jaar.

Indien de werknemer wettelijk ziekteverzekerd is, wordt het loonverlies gedekt door de ziekte-uitkering voor kinderen die door de ziekenfondsen wordt betaald. Elke wettelijk verzekerde ouder heeft recht op teminste tien dagen ziekengeld per kind.

De ziekte-uitkering voor kinderen bedraagt ongeveer 90 procent van het gederfde nettoloon, met een maximum van momenteel 112,88 euro per dag. In de regel worden uit dit bedrag ook de bijdragen van de werknemer aan het pensioen, de werkloosheidsverzekering en de verzekering voor langdurige zorg betaald.

“Mijn baas moet precies weten waarom ik ziek ben”.

Om redenen van gegevensbescherming en persoonlijke rechten hoeven werknemers hun ziekte niet te melden en mag hun leidinggevende er niet naar vragen.

Als de werknemer zelf, of iemand in de directe omgeving, Corona of een andere ernstig besmettelijke ziekte heeft, moet de werknemer dit echter aan de baas vertellen; dit is puur ter bescherming van de collega’s.

 

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, over het Duitse (arbeids-)recht in het algemeen of over de juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland, kun je mij altijd bellen of een bericht sturen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Patrick Bernd Link, LL.M.

Rechtsanwalt (Advocaat)

+31 6 24355737

patrick@legallink.eu

www.legallink.eu