Het Europees Hof van Justitie – Verliest een werknemer in Corona-quarantaine zonder besmetting tijdens vakantie zijn verlofdagen?

 

Een Duitse werknemer moest zijn vakantie doorbrengen in Corona-quarantaine. Daarom wilde de werknemer dat zijn werkgever zijn afgeschreven vakantiedagen aan hem teruggaaf.

In geding is de vraag of de werkgever op grond van het Unierecht verplicht is een werknemer betaalde vakantie te verlenen wanneer de werknemer tijdens de vakantie niet zelf ziek is geworden, maar zich gedurende die tijd heeft moeten houden aan een officieel gelaste quarantaine in eigen land.

 

De casus

Eiser is sinds 1993 bij verweerder in dienst als slotenmaker. Op zijn verzoek heeft zijn werkgever hem acht vakantiedagen toegekend voor de periode van 12 tot en met 21 oktober 2020. Bij besluit van 14 oktober 2020 heeft de stad Hagen gelast dat eiser voor de periode van 9 tot en met 21 oktober 2020 in binnenlandse quarantaine wordt geplaatst omdat hij contact heeft gehad met een met het coronavirus SARS-CoV-2 besmette persoon. Het was bewezen dat de werknemer niet besmet was.

Gedurende de quarantaineperiode verbood het officiële bevel de eiser zijn huis te verlaten en bezoek van personen buiten het huishouden te ontvangen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gezondheidsdienst.

 

Quarantaine vergelijkbaar met arbeidsongeschiktheid wegens ziekte?

De betrokken werknemer voerde aan dat, omdat hij in bevolen quarantaine was geweest en niet had kunnen herstellen, zijn werkgever verplicht was hem de verlofdagen te crediteren. Hij stelde daarom een rechtsvordering in en eiste dat de verlofdagen hem opnieuw zouden worden toegekend. Volgens de slotenmaker was het voor hem niet mogelijk geweest zijn verlof op te nemen en van zij vakantiedagen te genieten. De situatie in het geval van een bevel tot quarantaine is vergelijkbaar met die welke voortvloeit uit een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. De werkgever moest hem dus verlof verlenen overeenkomstig de Duitse vakantie-verlofwetgeving (BUrlG), volgens hetwelk door een arts gecertificeerde ziekteperioden tijdens het verlof niet tot het jaarlijks verlof mogen worden gerekend.

Het BUrlG bepaalt echter dat verlofdagen alleen mogen worden bijgeschreven als er een doktersverklaring van ziekte is. Er is nog geen wettelijke bepaling voor corona-quarantaine, zoals momenteel voorgeschreven voor repatrianten uit gebieden met een virusvariant, of corona-isolatie.

 

Verlening van extra verlof verenigbaar met EU-recht?

Het hoger arbeidsgerecht te Hamm volgde in zijn vonnis in januari 2022 het standpunt van de werknemer.

De werkgever heeft vervolgens beroep ingesteld en de BAG heeft nog geen beslissing genomen. Voor de negende senaat van de BAG is allereerst van belang of de verrekening van quarantainetijd met verlofdagen in overeenstemming is met artikel 7 van de arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG en artikel 31, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Ten slotte mocht volgens het nationale recht geen verlof worden verleend wanneer het door de werknemer aangevraagde en door de werkgever toegekende jaarlijkse verlof in de tijd samenviel met een bevolen quarantaine in eigen land en de betrokken werknemer zelf niet ziek was.

 

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, over het Duitse (arbeids-)recht in het algemeen of over de juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland, kun je mij altijd bellen of een bericht sturen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Patrick Bernd Link, LL.M.

Rechtsanwalt (Advocaat)

+31 6 24355737

patrick@legallink.eu

www.legallink.eu