“Heeft uw bedrijf een klant in Duitsland die uw rekening niet betaald?”

“Op uw sommatiebrief wordt niet gereageerd?”

Wanneer uw zaken doet in Duitsland is het voeren van een goed credit management en debiteurenbeleid van groot belang. Ook dient u zich bewust te zijn van de juridische verschillen omtrent het incasseren van vorderingen in Duitsland.

Door mijn jarenlange ervaring met het innen van vorderingen in Duitsland ben ik u graag behulpzaam bij het opstellen van een effectief debiteurenbeleid en het sommeren en incasseren van uw vorderingen bij uw Duitse zakenpartner.

De volgende expertises over Incasso in Duitsland heb ik o.a. in huis:

  • opstellen van een effectief debiteurenbeleid en credit management
  • opstellen van Duitstalige sommatiebrieven
  • onderhandelen van Duitse debiteur over o.a. betalingsregeling
  • voeren van buitengerechtelijke incassoprocedures
  • voeren en verzorgen van gerechtelijke incassoprocedures zoals het Mahnverfahren en Klageverfahren
  • tenuitvoerlegging van executoriale titels
  • contactlegging met bevoegde deurwaarders in Duitsland
  • beslaglegging in Duitsland