“Voldoet mijn product aan de regelgeving van het land waarin ik wil importeren?”

“Welk recht is van toepassing op de rechtsverhouding met mijn buitenlandse zakenpartner?”

“Welke rechter is bevoegd als ik een geschil met mijn buitenlandse zakenpartner krijg?”

“Zijn mijn huidige inkoop- en leveringsvoorwaarden ook voldoende om ze jegens buitenlandse zakenpartner te kunnen gebruiken?”

Als Nederlandse ondernemers zaken doen met buitenlandse zakenpartners en hun diensten en producten in het buitenland willen aanbieden, krijgen ze ook te maken met zowel buitenlandse/internationale regelgeving als EU-regelgeving.

Als u zaken doet met buitenlandse ondernemingen heeft u een juridische partner nodig, die deze vragen voor u kan beantwoorden en u verder omtrent import, export en internationale wet- en regelgeving kan adviseren.

De volgende expertises over het internationaal recht en het EU-recht heb ik o.a. in huis:

  • Internationaal privaatrecht
  • Internationale overeenkomsten
  • Weens Koopverdrag (CISG)
  • Verdrag van New York over arbitrages
  • CMR Verdrag voor internationaal transportrecht
  • diverse EU-Verordeningen en EU-richtlijnen
  • Enz.