Nieuwe wetten en wetsaanpassingen die in Duitsland vanaf 1 januari 2019 in werking zijn getreden en die ook voor een groot aantal Nederlandse ondernemers relevant kunnen worden

 

  1. Het nieuwe verpakkingswet

28 jaar na de invoering van de Duitse verpakkingsverordening wordt deze nu vervangen door het Duitse verpakkingswet. Deze wet heeft vooral consequenties voor Nederlandse handelsbedrijven die een vestiging hebben in Duitsland en voor Nederlandse bedrijven die (ook via een webshop) direct leveren aan de Duitse consument en/of locaties die gelijk staan aan particuliere huishoudens, dus ook bijvoorbeeld horeca en ziekenhuizen enz.

Iedere bedrijf die producten in Duitsland op de markt zet die uiteindelijk bedoeld zijn voor de consument, brengt automatisch de bijbehorende verpakking in het verkeer. Dit bedrijf wordt gezien als de producent van de verpakkingen en moet vanaf 1 januari 2019 over een licentie beschikken en zich laten registeren bij een centrale controle-instantie, de zogenoemde “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister”. Uitzonderingen worden niet gemaakt.

Het gaat dus om de vraag  in hoeverre het bedrijf de producten in Duitsland “in het verkeer brengt”. Nederlandse bedrijven die dus niet onder het nieuwe wet met bijbehorende verplichtingen willen vallen, moeten dan eventueel kun leverings- en exportvoorwaarden aanpassen.

 

  1. Het minimumloon stijgt

Vanaf 2019 stijgt het Duitse wettelijke minimumloon best flink: van 8,84 Euro naar 9,19 Euro, en vanaf  2020  naar 9,35 Euro bruto per uur. Ook het CAO-minimumloon voor diverse branches stijgt zoals bijvoorbeeld in het handwerk voor dakdekkers, in de elektrobranche, voor schoonmaakbedrijven, uitzendkrachten en in de zorg.

 

  1. Aanpassingen van de premies voor werkloosheidsverzekering verpleegkosten-/zorgverzekering

De premie voor de werkloosheidsverzekering voor werknemers daalt van 3,0 naar 2.5% en de premie voor de zorgverzekering stijgt van 2,55 naar 3,05%. Dit is ook relevant voor de werkgevers omdat in Duitsland de helft van deze premies de werkgever heeft te betalen.

 

  1. De trajectafhankelijke tol voor vrachtwagens stijgt

Reeds sinds 2018 geldt de tol voor vrachtwagens niet alleen voor de Duitse Autobahn maar ook voor alles Duitse N-wegen (Bundesstrassen). Vanaf 2019 wordt de tol ook nog aanzienlijk duurder. De toltarieven stijgen tussen de 20% en 60%. Dit heeft vooral te maken met de doorberekening van kosten van externe geluidsoverlast conform Europese wetgeving. Vrachtenwagens die conform de Duitse overheid nauwelijks geluids- en milieuoverlast veroorzaken, zoals elektro-vrachtwagens en vrachtwagens die op gas rijden, vallen nu niet meer onder de tolverplichtingen.

 

  1. Invoering van het derde geslacht in het register van de burgerlijke stand

Na het besluit van het Duitse Federale Constitutionele Hof heeft de Duitse overheid vanaf 2019 een derde geslacht voor het register van de burgerlijke stand ingevoerd. Naast vrouwelijk (weiblich) en mannelijk (männlich) bestaat er nu ook “divers”. Niet alleen voor de betrokken mensen zelf, maar ook voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel via vacaturesites is dit best belangrijk en relevant. Wie bijvoorbeeld in Duitsland een “Sales Manager” zoekt, moet voortaan niet meer alleen “(w/m)” maar nu “(w/m/d)” in de vacature plaatsen. Laat dit de werkgever achterwege, kan hij een flinke boete krijgen conform het Duitse Wet voor gelijke behandeling.

 

Heb je nog vragen over een van bovenstaande of andere onderwerpen die betrekking hebben met Duitsland? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben specialist in het Duitse recht en ik help jullie graag.

 

Patrick@legallink.eu

Te: +31 (0)6 24 35 57 37