LegalLink Rechtsanwaltskanzlei werkt tegen zeer concurrerende uurtarieven. Afhankelijk van de specifieke zaak zijn diverse tarief- en prijsafspraken mogelijk. Het Duitse RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) is niet van toepassing.

UURTARIEF

Ik werk in beginsel op basis van een uurtarief, afhankelijk van het rechtsgebied, het belang en de complexiteit van de zaak. De declaratie wordt vastgesteld door het aantal uren die ik aan uw zaak werk, te vermenigvuldigen met het tevoren overeengekomen uurtarief.

VASTE PRIJSAFSPRAAK

Het is ook mogelijk, voor zover zich de opdracht daartoe leent, om een vaste totaalprijs (fixed fee) af te spreken, bijvoorbeeld voor het opstellen van een advies of het opstellen van een overeenkomst.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Eventueel worden de kosten voor mijn werkzaamheden als Rechtsanwalt door uw rechtsbijstandverzekering gedekt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Wordt u bijgestaan door uw rechtsbijstandverzekeraar en moet er een procedure in Duitsland worden gestart, dan heeft u eventueel recht op vrije advocaatkeuze, afhankelijk of mijn werkzaamheden voor de Duitse rechtbanken door uw polis worden gedekt.

VERSCHOTTEN

Kosten die LegalLink in de uitvoering en bij de behandeling van uw zaak maakt, zoals bijvoorbeeld kosten van getuigen of deskundigen, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten e.d., zijn verschotten. Deze worden naast de overige kosten eveneens in rekening gebracht.

FACTURERING

LegalLink declareert in beginsel maandelijks. U houdt zodoende een goed overzicht van de gemaakte kosten. De declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en van de tijdsbesteding. Aldus bent u op de hoogte van de stand van zaken en kunt u tijdens het traject keuzes maken met betrekking tot de voortgang. De declaratie is opgebouwd uit honorarium, verschotten en BTW.