Met dit bericht wil ik voor facturen en betalingssommaties van zowel het Duitse bedrijf DAD Deutscher Adressdienst GmbH te Hamburg als het bedrijf CC Solutions Ltd. met zetel in Cyprus in verband met een registratie in het “EBN-register” (European Business Number) waarschuwen.

Een aantal van mijn Nederlandse cliënten (MKB en zzp) heeft in de afgelopen maanden een aantal e-mails, brieven, facturen en sommaties van bovengenoemde bedrijven ontvangen. Zij, net als meer dan 1000(!) andere Nederlandse bedrijven, staan ingeschreven in het EBN-register waarvan te eerst DAD GmbH eigenaar was en later het register door CC Solutions Ltd. werd overgenomen.

DAD Deutscher Adressdienst GmbH heeft de afgelopen jaren “klanten” binnengehaald met trucjesformulieren voor het EBN European Business Number portal (www.e-b-n.eu).

Tot de liquidatie van het bedrijf vorig jaar stond DAD Deutscher Adressdienst GmbH ingeschreven in het handelsregister in Duitsland.

DAD Deutscher Adressdienst GmbH gebruikte hier geïllustreerd (trucjes-)formulier om de geadresseerden te misleiden, met name door de indruk te geven dat het om een officieel (EU-gerelateerd) formulier gaat.

Alleen door de kleine lettertjes in detail te bestuderen kan worden vastgesteld dat bij het ondertekenen en terugsturen van het formulier een bedrag van soms meer dan € 900,00 jaarlijks verschuldigd is, te betalen in drie opeenvolgende jaren. Bijzonder verraderlijk is het feit dat DAD Deutscher Adressdienst GmbH haar trucjesformulieren in het Engels naar Nederlandse bedrijven heeft verstuurd. De formulieren worden vervolgens overschreven met de letters EBN European Business Number.

De vermeende vorderingen op de gedupeerde bedrijven heeft DAD Deutscher Adressdienst GmbH nu op het bedrijf CC Solutions Ltd. overgedragen. Dit bedrijf probeert nu per e-mail op agressieve/intimiderende manier – o.a. door verkeerde voorstellingen van valse feiten en juridische standpunten te presenteren – de vorderingen (meestal over de jaren 2017, 2018 en 2019 – waarschijnlijk omdat deze nog niet verjaard zijn) alsnog te incasseren.

Veel betrokkenen zijn geneigd om direct na ontvangst van de sommatie van CC Solutions het gevorderde bedrag te betalen. Dit geldt des te meer na een verlaging van het bedrag bij wijze van verrekening en/of schikking.

 

Mijn advies is dus om dergelijke facturen en sommaties niet te betalen zonder juridische advies hierover in te winnen.

Het probleem is namelijk ten eerste dat een betaling het probleem meestal niet oplost. Aan de ene kant gaat het gepaard met aanzienlijke moeilijkheden om betaalde bedragen terug te vorderen; aan de andere kant kennen de mensen elkaar in deze “branche”. Dus als uw bedrijf bekend staat als een “bereidwillige” of “angstige” betaler, kunt u ervan uitgaan dat de volgende exploitant van de abonnementenval al om de hoek ligt.

Ten tweede is in de meeste gevallen hun vordering helemaal niet rechtsgeldig. Claims zoals die van CC Solutions Ltd. en/of DAD Deutscher Adressdienst GmbH kunnen namelijk in het algemeen worden afgewend. Er moet altijd worden gecontroleerd hoe de vermeende sluiting van het contract tot stand is gekomen. Meestal zijn er een aantal aanknopingspunten om het vermeende contract te vernietigen en/of aan te vechten om uiteindelijk een betalingsverplichting te vermijden.

Door mijn kennis van het Duitse recht en de Duitse rechtspraak over dergelijke onderwerpen heb ik in het verleden al een groot aantal cliënten kunnen bevrijden van claims zoals die van CC Solutions Ltd. / DAD Deutscher Adressdienst GmbH.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan s.v.p. gerust met mij contact op.

Patrick@legallink.eu

Tel: 06 24 35 57 37