Werkgevers met personeel in Duitsland opgelet: Registratie van werktijden wordt verplicht in Duitsland

Een grote klap van het Bundesarbeitsgericht (BAG): Volgens het BAG zijn bedrijven verplicht de werktijden van hun werknemers in Duitsland te registreren. En dat streng genomen ook nog met terugwerkende kracht (!) vanaf mei 2019 met een verplichting om systematisch de werktijden van werknemers te registreren met de interpretatie van de Duitse Arbowet naar aanleiding van het zogenaamde prikklok-arrest van het Europese Hof van Justitie.

De Duitse wetgeving verplicht werkgevers een systeem in te voeren om de door werknemers gewerkte arbeidstijd te registreren. De wetgever is tot actie gedwongen door de uitspraak.

Het BAG-arrest zal dus verstrekkende gevolgen hebben voor de op vertrouwen gebaseerde arbeidstijdmodellen die tot nu toe duizenden keren in het bedrijfsleven en de administratie zijn toegepast, met inbegrip van mobiel werk en thuiswerk, omdat het betekent dat er meer controle nodig is. Volgens de Duitse arbeidstijdenwet moeten alleen overuren en zondagswerk worden gedocumenteerd, niet de gehele arbeidstijd.

Werkgevers zijn op grond van artikel 3, lid 2, punt 1, van de Arbeidstijdenwet verplicht een systeem in te voeren om de door werknemers gewerkte uren te registreren.

De wetgever is door het besluit van vorige maand ingehaald door de rechters. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe impuls geven aan het wetgevingsproces, dat nu bovenaan de agenda moet staan. Er is een eenvoudige les voor de toekomst: als de wetgever niet optreedt bij de tenuitvoerlegging van de Europese voorschriften, zullen de rechtbanken er geleidelijk voor zorgen dat de individuele wettelijke voorschriften voor de registratie van de arbeidstijd worden uitgevoerd en vorm krijgen door de ontwikkeling van de jurisprudentie.

Het besluit van BAG heeft gevolgen voor alle werkgevers en werknemers in heel Duitsland – ongeacht of er een ondernemingsraad is of niet. Wat en hoe dit in detail moet worden uitgevoerd, is echter nog grotendeels onduidelijk. In de praktijk zijn er echter al veel mogelijkheden voor werknemers om hun werktijd op een zeer onbureaucratische manier digitaal vast te leggen. In dit opzicht kost het waarschijnlijk niet veel moeite.

 

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, over het Duitse (arbeids-)recht in het algemeen of over de juridische aspecten van het zakendoen in Duitsland, kun je mij altijd bellen of een bericht sturen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.

Patrick Bernd Link, LL.M.

Rechtsanwalt (Advocaat)

+31 6 24355737

patrick@legallink.eu

www.legallink.eu