Europees Hof van Justitie: Openstaande vakantiedagen zijn erfelijk en vervallen niet na dood van werknemer

Het Europese Hof van Justitie bepaalde vorige maand (opnieuw na een eerdere uitspraak in 2014) dat nabestaanden recht hebben op uitbetaling van openstaande vakantiedagen. In deze zaak hadden twee Duitse weduwen dit gevorderd nadat hun partner overleden was. De voormalige werkgever van hun partner weigerde om de voorafgaand aan de dood van de werknemers opgebouwde, maar niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen.

Het Hof gaf de vrouwen gelijk en oordeelde dat Europees recht (meer specifiek: artikel 7 van richtlijn 2003/88 /EG) meebrengt dat:

  1. het recht op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen niet vervalt door het overlijden van de werknemer, en;
  2. het recht op die vergoeding niet afhankelijk mag worden gesteld van een voorafgaand verzoek van de betrokkene.

Overlijdt de werknemer, dan wordt dit recht overgedragen aan de nabestaanden. Als deze bepalingen niet toegepast worden, heeft dit het ongewenste gevolg dat een werkgever voordeel heeft van het overlijden van de werknemer.

 

“Relevant voor Nederland?”

Alhoewel deze zaak primair betrekking had op Duitsland en de Duitse wetgeving, heeft de uitspraak van het Hof ook gevolgen voor de Nederlandse werkgever, werknemer en hun nabestaanden. De uitspraak geeft alle betrokkenen opnieuw meer duidelijkheid. In het verleden is de uitbetaling van vakantiedagen na overlijden al vaker onderwerp van rechtszaken geweest, maar de uitkomsten waren soms verschillend. Met deze uitspraak kunnen nabestaanden nu zeker zijn van hun recht op uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen. Wat hierbij echter opvalt is dat dit in praktijk zelden gebeurt. You and Me Legal adviseert daarom de nabestaanden om bij de werkgever van hun overleden familielid de uitbetaling direct op te eisen.

 

“……en hoe zit dat dan met de transitievergoeding of een reeds toegekende beëindigingsvergoeding bij overlijden voorafgaand aan de daadwerkelijke einddatum van het dienstverband?”

Dit is en blijft ook in Nederland een lastig onderwerp. De Hoge Raad heeft hierover onder het nieuwe regime van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) nog geen uitspraak gedaan. Uitspraken van lagere rechters waren ook verschillend.

Het blijft dus afwachten tot een Nederlandse rechter zich zal wenden tot het Europese Hof van Justitie met de vraag of het weigeren een transitievergoeding of beëindigingsvergoeding uit te betaling aan de nabestaanden in lijn is met Europees recht.

 

Heb je nog meer vragen over vakantiedagen of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen. Neem dan  contact op met mij op. Ik help je graag!

 

Patrick@legallink.eu / tel: 0624355737